Met ons uitgebreide dienstenpakket hebben we veel ervaring op gedaan in diverse kennisgebieden. Daarom hebben wij alle expertise in huis om de grote diversiteit aan behoeften van onze klanten te voorzien. 

Drijvende Bouwprojecten

Wij hebben unieke expertise over bouwwerken die voorzien zijn van een drijflichaam.

Kranen wij drijvende woningen

Specialisatie

Drijvende projecten

Woningbouw Grondgebonden

Woningen rechtstreeks toegankelijk vanaf straatniveau.

woningbouw grondgebieden is een expertise van Dutch Lotus

Woningbouw

utiliteitsbouw

Bouw

Utiliteit

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw is een verzamelnaam voor gebouwen die niet bedoeld zijn om in te wonen.

Woningbouw Gestapeld

Woningen waarvan de woningentree zich op een hoger niveau bevindt dan straatniveau.

woningbouw gestapeld

Woningbouw

gestapeld

concept bouwen

Bouwen

Conceptmatig

Concept Bouwen

Een vooraf bedacht bouwwerk. Door standaardisatie levert dit voordelen op in voorbereidingstijd, bouwtijd en bouwkosten, en vaak ook in kwaliteit.

techniek en logistiek Dutch Lotus

Planning

Volgorde en transport

Techniek en Logistiek

Dit is een breed begrip. Denk hierbij vooral aan bouwsystematiek, bouwtijd, bouwvolgorde, omgeving.

Ondergronds Bouwen

Bouwwerken welke zich onder de grond bevinden. O.a. afhankelijk van de diepte, de bodemopbouw, de grondwaterstand en omliggende bebouwing kan dit complexe materie worden.

ondergronds bouwen

Innovatief

Extra ruimte

Duurzaam

In alles wat we doen denken we duurzaam, want bouwen doe je voor de toekomst.

BIM 

BIM is de afkorting van Bouw Informatie Model. Wij adviseren hoe BIM in te zetten.

Gebruik maken van onze expertises?