Gegevens:

Locatie
Den Helder

Opdrachtgever
Benecke Aannemingsmaatschapij te Zaandam

Type werkzaamheden
Tendermanager, projectvoorbereiding

De Koninklijke Marine blijft in ontwikkeling. Een speciaal trainingscentrum te Den Helder, biedt de mogelijkheden om duikoefeningen uit te voeren. Het duikponton, dat onderdeel maakte van deze trainingsbasis, diende vervangen te worden en werd uitgebreid met een botenloods en school op de betreffende ponton. Dutch Lotus heeft samen met Vroegh EDC aan Benecke ondersteuning geboden voor het opstellen van de winnende aanbieding.

Het nieuwe ponton is openbaar aanbesteed als Design, Build & Maintain contract (DBM) met systemengineering (UAV-GC) door Defensie en zal bestaan uit onder andere een botenloods en een school. Daarnaast wordt het ponton voorzien van een uitgebreide duikinstallatie en decompressietank. Er komt een uitgebreide elektrische verwarmings-,ventilatie-, lenswater-, dekspoel- en loodgietersinstallatie die vergelijkbaar zijn met scheepsinstallaties. Uniek is het betonnen ponton Lloyds gecertificeerd wordt waarmee de hoogwaardige kwaliteit en veiligheid wordt bevestigd.

In onze aanbieding hebben we gekozen voor een ponton bestaande uit 4 gekoppelde betonbakken met een totaalafmeting van 14 x 60 meter. Zodra de bakken gekoppeld zijn worden de tussenwanden deels gesloopt. Daarna worden de aansluitingen onder water weer aan elkaar gestort voor een gegarandeerde waterdichtheid.

Bijzondere uitdaging
Samen met partijen Benecke Aannemingsmaatschappij en Vroegh EDC is Dutch Lotus aan de slag gegaan met het verkennen van diverse aspecten om tot een passende aanbieding te komen voor de realisatie van het ponton. Elke partij had zijn eigen specialiteit waarbij Benecke zich richtte op het drijflichaam, transport en het afmeren; en Vroegh EDC zich richtte op de duikinstallaties en knuckleboomkranen. Dutch Lotus heeft gekeken naar de bouwkundige werkzaamheden en installaties, waaronder:

  • Het vertalen van de door Marine aan de bovenbouw gestelde eisen naar technische oplossingen en bouwkosten waarbij grondig onderzoek is gedaan naar partijen die aan de vereiste kwaliteit kunnen voldoen en het overleg met die partijen;

  • Het zoeken naar installateurs die de gestelde eisen konden vertalen naar een passend installatieontwerp en hierover de onderhandeling aan te gaan;

  • Het aanleveren en beoordelen van teksten voor de in te dienen plannen;

  • Het opstellen van een complete (gezamenlijke) kostenraming

  • Het in beeld brengen van de meerjarenonderhoudsbegroting

Op basis van de goed onderbouwde aanbieding is de tender gewonnen en is Benecke de hoofdaannemer geworden. In de voorbereiding heeft Dutch Lotus vervolgens een adviserende rol vervuld in de uitwerking naar een definitief ontwerp. Een heel bijzonder project met een enorme uitdaging om de zware eisen te vertalen naar praktische oplossingen, en de waarbij kennis van zowel bouwkundige, civiele, en maritieme technieken was vereist, maar tevens specifieke kennis van de duikinstallatie een belangrijke rol speelde.

Artist impressions: Waterstudio.nl

Heeft u interesse?

Drijvend bouwen vraagt om grensverleggend werken! Wilt ook samen werken met DutchLotus om uw project te realiseren? Neem dan contact op!

Neem contact op