Handboek

Drijvende Steden

Kom alles te weten hoe in een drijvende stad een unieke, aantrekkelijke leefomgeving kan ontstaan, met ruimte voor functiemenging, natuurontwikkeling en hoogwaardige openbare ruimtes. Ook de ontwikkel- en ontwerpprincipes komen aan bod.Een onderzoek van PosadMaxwan met ondersteuning van Dutch Lotus

Waarom dit handboek?

Nederland is een dichtbevolkte delta met een dringende verstedelijkingsopgave. De schaarste aan ruimte en de gevolgen van klimaatverandering maken deze opgave steeds complexer. Water is een waardevolle eigenschap van Nederlandse steden, maar vereist ook klimaatbestendige planning. De huidige bouwpraktijk is vaak onvoldoende in staat hiermee om te gaan. We hebben nieuwe vormen van duurzame, klimaatbestendige verstedelijking nodig, waarbij ook aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, biodiversiteit, inclusiviteit en dichtheid.

“Dit inspiratie- en handboek toont de eerste resultaten van het onderzoek naar de inclusieve drijvende stad. Wilt u na het lezen van dit handboek ondersteuning bij uw ontwikkeling, neem dan contact op!”

Krijg inzichten

Het handboek bevat onder andere onderzoek naar:

  • De ambities van drijvende steden. De drijvende stad is: stedelijk, betaalbaar, aantrekkelijk, deel van de bestaande stad, ecologisch, maakbaar

  • De bouwstenen van een drijvende stad. Denk hierbij aan de ruimtelijke kwaliteit, constructie, ecologie, financiële haalbaarheid, mobiliteit en energie & installaties

  • Diverse casussen waaronder polder Rijnenburg in Utrecht en Merwe-Vierhavens in Rotterdam

  • Verdere vervolgstappen naar fase 2 van het onderzoek.

Download het onderzoek

en lees alles over drijvende steden!

DOWNLOAD