Gegevens:

Locatie
Johan van Hasseltkanaal te Amsterdam

Opdrachtgever
23 huishoudens

Type werkzaamheden
Technische ontwikkeling, procesmanagement

Begin 2020 gerealiseerd en ondertussen een fijne woonplek voor 46 huishoudens op 30 drijvende woningen. Project Schoonschip is uniek in haar soort. Zo zijn de twee woningen op één bak zeer vernieuwend, maar ook de extreme duurzaamheidsambities en het feit dat het project in collectief particulier opdrachtgeverschap is ontwikkeld.

 

Voor de huizen zijn alleen de meest duurzame en vaak ook ecologische materialen gebruikt. Enkele woningen zijn zelfs in strobouw uitgevoerd. Zo blijft de duurzaamheid gewaarborgd. Schoonschip is bovendien een prachtig voorbeeld van sociale duurzaamheid. In deze woonwijk op het water gaan mensen van verschillende generaties op een zeer milieubewuste wijze samenleven.

Duurzaam én sociaal

Project Schoonschip is de meest duurzame woonwijk van Europa, een unieke positie. Wat maakt Schoonschip duurzaam? Onderstaand een opsomming van de eigenschappen.

  • De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd (Rc=7,0), hebben een extreem lage energieprestatie (EPC = 0 tot -0,4) waardoor de meeste woningen zelfvoorzienend zijn en zijn niet aangesloten op het aardgasnet.

  • Voor de verwarming zorgen warmtepompen die warmte aan het water van het kanaal onttrekken (aquathermie) en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve zonnewarmte.

  • Het tapwater wordt verwarmd met behulp van zonneboilers en warmtepompen; alle douches zijn voorzien van een installatie om warmte terug te winnen (WTW) en soms ook om het douchewater te recyclen.

  • We wekken onze eigen elektriciteit op met fotovoltaïsche zonnepanelen. Elke woning heeft een grote accu waarin tijdelijke overschotten kunnen worden opgeslagen.

  • Alle woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk smartgrid. Dit grid zorgt voor het onderling slim uitwissen van elektriciteit. Met 46 huishoudens hebben we slechts één aansluiting aan het landelijke energienet.

  • Er is een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet). In een pilot in samenwerking met Waternet wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij, om het te vergisten en om te zetten in energie.

  • Alle woningen hebben een groen dak dat minimaal 1/3 van het dakoppervlak beslaat.

  • Elektrische auto’s, elektrische bakfietsen en e-bikes worden gedeeld.

  • Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en duurzame installaties.

Trots

Dutch Lotus is samen met Bouwbedrijf Van Middendorp één van de trotse aannemers die betrokken zijn bij het project Schoonschip Amsterdam. Van de 30 drijvende woningen (voor 46 huishoudens) hebben we er 13 gerealiseerd. Een enorme uitdaging aangezien alle woningen verschillend waren en we met alle 23 huishoudens in gesprek moesten om hun wensen ten aanzien van ontwerp en afwerkingsniveau te bespreken, af te prijzen en met alle adviseurs te vertalen in de ontwerpen.

Vanwege het grote aantal woningen die binnen het beschikbare tijdspad gerealiseerd dienden te worden, hebben we ervoor gekozen om de woningen op een kade in Zaandam te bouwen. De betonbakken zijn ter plaatse op het terrein gestort om vervolgens met geprefabriceerde elementen op te bouwen en af te werken. Deze werkwijze zorgde ervoor dat er efficiënt gewerkt kon worden en dat er iedere 2 weken met een nieuwe woning gestart kon worden om zodoende alle woningen binnen exact een jaar gebouwd te hebben.

Op het moment dat de woningen gereed waren is er een gigantische drijvende bok ingevaren om de zeer zware woningen (tot 360 ton) van de kade te tillen en in het water te zetten. Vervolgens zijn de woningen tot voor de Ridderspoorburg gevaren, die met 2 kranen opgetild werd, om zo alle woningen in 5 uur tijd in te varen en af te meren. Een enorme logistieke uitdaging waarbij de kleinste details belangrijk waren voor het slagen van de opdracht.

Als specialist op het gebied van drijvend bouwen heeft Dutch Lotus haar kennis en kunde ingezet om elke woning afzonderlijk te beschouwen. Doel was om het aangeleverde ontwerp te vertalen naar goede en betaalbare technische oplossingen, waarbij ook tijdens het traject zicht werd gehouden op de prijsvorming en het managen van de processen gedurende de verschillende fasen van het project. Een project waar we met recht trots op zijn en een prachtig voorbeeld van gebiedsontwikkeling.

Heeft u interesse?

Drijvend bouwen vraagt om grensverleggend werken! Wilt ook samen werken met DutchLotus om uw project te realiseren? Neem dan contact op!

Neem contact op