Dutch Lotus excelleert in de realisatie van drijvende bouwprojecten, van concept tot daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast zijn wij ook inzetbaar binnen een project als het gaat om specifieke taken of onderdelen.

Slimme en duurzame oplossingen

De passie voor drijvende bouwprojecten ontstond bij eigenaar Bart van Selm gedurende zijn carrière. Ruim 15 jaar werkte Bart in de bouw tot hij daar zijn specialisme ontdekte: drijvende bouwprojecten. Destijds verantwoordelijk voor de voorbereidingsfase van grotere en complexere bouwprojecten, waren het de drijvende projecten die de aandacht trokken. Deze complexe projecten vragen om innovatieve, duurzame en praktische oplossingen. Dutch Lotus is vanuit deze behoefte en ervaring opgericht. Alweer ruim 5 jaar met succes.

Visie op de toekomst

Dutch Lotus is opgericht vanuit een visie en een wens naar de toekomst van bouwend Nederland. We leven in een tijd waarin het klimaat, onze omgeving steeds meer ter discussie staan. In het dagelijks leven, maar ook in de ruimtelijke ordening.

Nederland en water, onlosmakelijk zijn ze verbonden met elkaar. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Buiten het feit dat wij ons als land hiervoor moeten beschermen, biedt het water juist ook mogelijkheden voor de toekomst. Drijvend bouwen is de oplossing voor een nieuwe benadering van een bouwproject. Er kan immers beter en veelzijdiger gebruik gemaakt worden van beschikbare ruimte, en er wordt rekening gehouden met klimaatverandering.

Vanuit deze visie werkt Dutch Lotus aan toekomstbestendige drijvende bouwprojecten en tilt deze naar een hoger niveau.

 

Onze brede kennis en ervaring in de bouw maakt ons tot een veelzijdige partner als het gaat om drijvend bouwen. Tijdens het traject zijn wij in staat om op alle vlakken mee te denken én mee te praten.

Deze kennis en ervaring ligt op het vlak van:

  • Drijvende Bouwprojecten

  • Grondgebonden én gestapelde woningbouw

  • Utiliteitsbouw

  • Concept Bouwen

  • Techniek en Logistiek (bouwsystematiek, bouwtijd, bouwvolgorde, omgeving)

  • (Ondergrondse) parkeergarages

  • Circulair, ecologisch en in hout bouwen

Wie is Dutch Lotus?

Grote en complexe bouwprojecten zijn voor Bart van Selm niet vreemd. Van voorbereidingsfase tot realisatie. Elke fase binnen het bouwproject is voor hem bekend terrein.
Bart gaat hierbij uit van een duurzame levensovertuiging waarbij ogenschijnlijk, eenvoudige oplossingen worden bedacht om complexe (drijvende) bouwprojecten te realiseren.
Daarnaast vind hij het belangrijk dat wat we bouwen toekomstbestendig is (veranderend klimaat) en goed voor de planeet (ecologie).

Bart van Selm – Dutch Lotus

Specialist (drijvende) bouwproducten

Heeft u interesse?

Drijvend bouwen vraagt om grensverleggend werken! Wilt ook samen werken met DutchLotus om uw project te realiseren? Neem dan contact op!

Neem contact op