Gegevens:

Locatie
Westraven Utrecht

Opdrachtgever
Aannemingsbedrijf G. van der Ven te Brakel

Type werkzaamheden

Projectcoördinatie, werkvoorbereiding, inkoop

Elektrisch rijden wordt steeds meer de toekomst. Dit leidt tot de nodige aanpassingen als het gaat om openbaar vervoer. Provincie Utrecht realiseerde zodoende vlakbij de P+R Westraven in Utrecht de nieuwe, duurzame busstalling Westraven.

Dutch Lotus werd ingeschakeld door aannemer G. van der Ven om de vele benodigde leveranciers en onderaannemers in te kopen, de werkvoorbereiding te verzorgen en input te vergaren om het definitiefontwerp te kunnen laten vertalen naar een uitvoeringsontwerp.

Toekomstbestendig bouwen

De duurzame bus stalling te Utrecht biedt ruimte voor het stallen en oplagen van ruim 160 bussen. Het project krijgt een duurzame energievoorziening en bijpassende inrichting met kantoor, werkplaats, wasstraat en parkeerruimte voor de medewerkers van het vervoersbedrijf. Het plan is gericht op de totale overschakeling naar elektrisch rijden. Zodoende is er ook een transformatorgebouw voorzien ten behoeve van 7 transformatoren en zijn er reeds kabelgoten in het terrein aangebracht.

Het gebouw is circulair ontworpen om op deze manier toekomstbestendig te zijn waarbij er veel aandacht was voor het herbruiken van grondstoffen en materialen.

Door de ogen van de eindgebruiker

Het Definitief Ontwerp (DO) was reeds uitgewerkt toen Dutch Lotus betrokken werd bij het project. Het ontwerp, geheel naar de eisen van de opdrachtgever, bleek nog onvoldoende te voorzien in de wensen en eisen van de eindgebruiker. Daarbij bleek tevens dat het brandveiligheidsplan nog een verdiepingsslag behoefde. Een bijstelling van het definitief ontwerp was dan ook noodzakelijk om de doorvertaling te maken naar het uitvoeringsontwerp van het gebouw.

Het vergaren van informatie bij onderaannemers en leveranciers zorgde voor waardevolle informatie om keuzes te maken in de uitvoeringsmethodieken en toe te zien op de vertaling van de eisen naar het daadwerkelijke uitvoeringsontwerp. Dutch Lotus zorgde voor de informatie, maar kocht tevens tijdens de bouwvoorbereiding onderdelen in en hield toezicht op het tekenwerk.

Met name de realisatie van de werkplaats zorgde voor uitdagingen vanwege het inpassen van de vele gewenste en zeer specifieke voorzieningen, zoals uitschuifbare werkbordessen, bovenloopkranen, distributieleidingen voor vele vloeistoffen, hefcilinders (om de bussen op te tillen), tankvoorzieningen, wasinstallaties, APK-testbanken, e.d.

Heeft u interesse?

Drijvend bouwen vraagt om grensverleggend werken! Wilt ook samen werken met DutchLotus om uw project te realiseren? Neem dan contact op!

Neem contact op