Gegevens:

Locatie
Weerwater Almere

Opdrachtgever
Amvest en Dura Vermeer

Type werkzaamheden
Technisch advies, bouwlogistiek en kostprijsbepaling haalbaarheidsfase

De Floriade is een wereldtentoonstelling die slechts één keer in de 10 jaar in Nederland plaatsvindt. Een expositie die in 2022 plaats zal vinden in Almere en wat de 7e Floriade in Nederland zal zijn. Een grootschalige actie voor Almere aangezien het ook de aanleg van een woonwijk met 660 woningen betreft, die na de Floriade, voor de helft in gebruik genomen zullen worden. Deze woningen zullen voor een deel het decor vormen voor de expositieruimtes tijdens de Floriade.

De stadswijk, genaamd “Hortus” is een duidelijke verwijzing naar de hortus botanicus ook wel de term voor botanische tuin. Als onderdeel van deze wijk zullen ook 40- 60 drijvende woningen gerealiseerd worden, passend binnen de 4 thema’s van de Floriade “Feeding the city”, “Healthying the city”, “Greening the city” en “Energizing the city”. Dutch Lotus heeft gedurende de haalbaarheidsstudie (fase 1) gekeken naar de uitvoering van de (drijvende) steigers.

Wereldwijde aandacht

De Floriade 2022 in Almere zal een trekpleister voor zowel omwonenden, bezoekers en toeristen vormen. Nederland laat hiermee aan de wereld haar kennis van flora, maar tevens haar kennis van waterbouw zien. In opdracht van stedenbouwkundigen: Space&Matter en Heterarchy voerde Dutch Lotus ondersteuning tijdens de haalbaarheidsstudie fase 1. Advisering in bouwlogistiek en het in kaart brengen van de bouwkosten waren hierbij van essentieel belang.

Gedurende de fase 2 van de haalbaarheidsstudie heeft Dutch Lotus deze rol wederom vervuld, maar dit keer in directe opdracht van Amvest en Dura Vermeer waarbij wij tevens uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de uitvoering van de (drijvende) steigers.

Bijzonder lastige opgave

Het Weerwater is een afgesloten plas, die slechts in verbinding staat met kleine watergangen. Het elders produceren van de woningen en invaren bleek daarom geen optie. Ook het bouwen van de woningen op de wal is een bijzonder lastige opgave gebleken. Aan de zuiderzijde van het Weerwater, waar het Floriade gebied ligt, is het tot de tentoonstelling één grote bouwplaats en aan de 3 andere zijden wordt de plas omsloten door bebouwing van de stad Almere. Daar komt nog bij dat er een vaste brug van het Floriadeterrein naar de binnenstad wordt gebouwd dwars over het Weerwater heen. De hoge woningen kunnen daardoor niet doorvaren van Oost naar West. Het meest aannemelijke scenario zal dan ook zijn dat de woningen elders gebouwd worden en via de weg aangevoerd. De afmetingen en het bouwsysteem zullen hierop aangepast moeten worden.

Om dit financieel haalbaar te maken heeft Dutch Lotus meerdere varianten doorgerekend in de bouwkosten voor zowel de woningen als ook de steigers.

Bovenste artist impression: Space&Matter en Heterarchy

Heeft u interesse?

Drijvend bouwen vraagt om grensverleggend werken! Wilt ook samen werken met DutchLotus om uw project te realiseren? Neem dan contact op!

Neem contact op